Töö- ja karjäärimess aitab töötajate ja töö leidmisel ning pakub karjäärikiirabi

11. aprillil saavad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kokku kõik töötamisest, õppimisest ja karjääriteemadest huvitatud inimesed – toimub kuues Liivimaa töö- ja karjäärimess. Liivimaa mess on ainulaadne kohtumispaik kahe riigi, Eesti ja Läti tööotsijatele ja tööandjatele. Eelmisel aastal külastas messi umbes 800 inimest, 37 tööandjal oli pakkuda üle 500 töökoha.

Miks peaksid tööotsijad messile tulema?

Varasemad kogemused kinnitavad, et juba messil võib tööotsijast saada töötaja. Kuna messil saab kandideerida vabadele töökohtadele, siis on soovitatav kaasa võtta oma CV. 
Messil pakutavaid töökohti kajastatakse töömessi kodulehel www.toomess.ee.
Messil jagatakse infot ka välismaal õppimise, elamise ja töötamise kohta.

Miks peaksid tööandjad messile tulema?

Ei möödu päevagi, kui mõnes meediaväljaandes ei kirjutataks tööjõupuudusest. Tööandjatel on keerulised ajad – inimesed otsivad uusi võimalusi, tööpakkujatelt oodatakse suuremat panust, olgu selleks siis kaugtöö, transport või töölõuna.

Messil saab tööandja võimalike tulevaste töötajatega veidi vabamas õhkkonnas suhelda. Kui tavaliselt on tööintervjuu õhkkond veidi ärev, siis messil võib kõik küsimused ja vastused mõnusas messisuminas läbi arutada. Tööandja saab messilt ka väärtuslikku tagasisidet, milline kuvand tal tööturul on ja mida tööotsijad soovivad.

Aga kui sa pole tööandja või sul on töö olemas?

Messi raames antakse karjäärialast nõu ja abi ka täna töötavatele inimestele. Võimalik on arutada oma tulevikuplaane ning tuvastada esmased murekohad. Vestluse jooksul kaardistatakse inimese tööalased tugevused ning pannakse paika tegevused, mis aitavad tööelu paremaks ja huvitavamaks muuta. Samuti arutatakse õppimisvõimaluste üle.
Tänasel tööturul toimetulekuks on oluline kohaneda muutustega ja tahe õppida ning areneda. Hästi oluline on oma töötamise ja õppimise võimalused läbi mõelda ning teadvustada oma sisemisi ressursse. Töötaja rahulolu töökohaga on tihti seotud sellega, kas ta tunneb end vajaliku ja õnnelikuna. 
Juhul, kui tööelu üle arupidamiseks läheb rohkem aega tarvis, kui messil on, saab kokku leppida kohtumise Töötukassa esindustes. Töötukassa pakub karjäärinõustamist nii tööotsijatele kui ka töötavatele inimestele. 
Liivimaa töö- ja karjäärimessile on oodatud kõik tööturul aktiivsed inimesed, et tutvuda Tööta ja Õpi programmi tingimustega ning saada infot õppimisvõimaluste kohta haridusasutustes.