Kuni 7. jaanuarini on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevusega tegelemiseks. Toetus on suunatud noortele vanuses 7-19 aastat.

Taotust saavad taotleda : Valga linnas elavate lasterikaste perede õppurid (leibkonnas kuni 19 aastaste laste ja noorte arv neli ja enamat last ja noort); väljaspool Valga linna elavad noored, kes osalevad huvikoolis või võtavad osa huvitegevusest, milleks puuduvad võimalused Valga vallas (v.a Valga linnas)
Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis.

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord ning taotluse vorm on kättesaadavad Valga Vallavalitsuse kodulehel: https://www.valga.ee/kultuurivaldkonna-toetused
Taotlused esitada e-postile: valga@valga.ee
Küsimuste korral pöörduda spordi-ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkase poole e-postil: mati.kikkas@valga.ee