Karula Vallvalitsus kutsub läheneva emadepäeva eel esitama kandidaate valla aasta ema tiitlile. Kandidaatide esitamistähtaeg on 20. aprill. Sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Karula vald ning kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi.   Taotluses (vabas vormis) tuleb näidata: 1) esitatava isiku nimi, sünniaeg, elukoht, telefoni number, elukutse, töökoht, kodakondsus ja laste arv; 2) kandidaadiks esitamise põhjendus, kirjeldus nominendi töö ja igapäevategevuse kohta; 3) taotluse esitamise kuupäev, esitaja nimi (asutus, mittetulundusühing, seltsing, pere või kollektiiv) ja kontaktid.   Kirjalikud ettepanekud „Karula valla aasta ema” konkursile tuleb saata e-posti aadressile karula@karula.ee või paberkandjal 68116 Valgamaa Lüllemäe küla Karula Vallavalitsus. Taotluse võib tuua ka isiklikult Karula Vallavalitsusse (kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Aasta ema”).   Tänuüritus toimub 8. mail kell 13.00 Karula valla kultuuri- ja huvialakeskuse saalis, kus tunnustatakse ka neid peresid, kelle perre on lisandunud uus liige.