AS Valga Vesi annab teada, et alates 01.01.2015 kehtivad Taheva valla Hargla, Taheva ja Koikküla külades järgmised teenuste hinnad: 1) tasu võetud vee eest 1,00 €/m3; 2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,63 €/m3. Hindadele lisandub käibemaks 20%. Hinnad on kooskõlastanud Konkurentsiamet ja need on ühesugused kogu AS Valga Vesi teeninduspiirkonnas (Valga linn, Taheva ja Hummuli vallad). Hinnatõus tuleneb üldisest elukalliduse tõusust ning teostatud ja tulevastest investeeringutest (nt elektrienergia kulu, vee erikasutusõiguse ja saastetasud, kemikaalide kulu, tööjõukulud, põhivahendite rendikulu, kapitalikulu). Hinda on arvestatud vee-ettevõtja põhjendatud tulukus.