Valga Vallavalitsusele on võimalik esitada projektitoetuse taotlus:

  • kogukonna arendamiseks;
  • kultuuritegevuseks;
  • spordiürituse korraldamiseks;
  • noorte omaalgatuslike projektide teostamiseks.

Projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg 20. mai 2022.

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust.

Info kultuuritegevuse ja kogukonna arendamise projektide toetuste taotlemise kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/projektitoetus

Info spordiürituste korraldustoetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/sporditoetused

Info noorte omaalgatuslike projektide toetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/noorte-omaalgatus

Kontaktid:

Projektitoetuse taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

 

Foto: Kaire Kuvvas

Allikas: www.valga.ee