Valga Vallavalitsusele on võimalik tähtajaga 22. november 2021 esitada projektitoetuse taotlus:

  • kogukonna arendamiseks;
  • kultuuritegevuseks;
  • spordiürituse korraldamiseks;
  • noorte omaalgatuslike projektide teostamiseks.

Info kultuuritegevuse ja kogukonna arendamise projektitaotluste kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/projektitoetus

Info spordiürituste korraldustoetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/sporditoetused

Info noorte omaalgatuslike projektide toetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/noorte-omaalgatus

 

Kontaktid:

  • Kogukonna arengu projektide kontaktisik on Marika Muru, marika.muru@valga.ee.
  • Kultuuritegevuse projektide kontaktisik on Merce Mäe, merce.mae@valga.ee.
  • Spordiürituste korraldustoetuste ja noorte omaalgatuslike projektide kontaktisik on Tõnu Vahtra, tonu.vahtra@valga.ee.

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust.

Projektitoetuse taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.