Valga Vallavalitsusele on võimalik esitada projektitoetuse taotlus:

  • kogukonna arendamiseks;
  • kultuuritegevuseks;
  • spordiürituse korraldamiseks;
  • noorte omaalgatuslike projektide teostamiseks.

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust.

Info kultuuritegevuse ja kogukonna arendamise projektide toetuste taotlemise kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/projektitoetus

Info spordiürituste korraldustoetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/sporditoetused

Info noorte omaalgatuslike projektide toetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/noorte-omaalgatus

Kontaktid:

  • Kogukonna arengu projektide kontaktisik on Marika Muru, marika.muru@valga.ee.
  • Kultuuritegevuse projektide kontaktisik on Kaisa Kerge, kaisa.kerge@valga.ee.
  • Spordiürituste korraldustoetuste ja noorte omaalgatuslike projektide kontaktisik on Tõnu Vahtra, tonu.vahtra@valga.ee.

Projektitoetuse taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

 

Allikas:www.valga.ee