Siseministeerium pöördus 11.08.2015.a kirjaga Mõniste Vallavalitsuse poole ning palus üle vaadata Mõniste valla territooriumil olevad ühissõidukipeatuste nimed ja määrata need ühtse nimekirjana. Kohanimeseaduse kohaselt on ühissõidukipeatustele kohanimede määramine kohustuslik. Terviknimekirjaga peatuste nimede määramine on vajalik, kuna selle alusel kantakse nimed kohanimeregistrisse ja parandatakse ühissõiduki infosüsteemis (ÜTRIS). Ühissõidukipeatuste nimed on ühed paremini tähistatud kohanimed looduses, seega on oluline, et ebatäpsused peatuste nimedes parandatakse. Siseministeerium edastas Mõniste Vallavalitsusele kohanimenõukogu poolt tellitud ühissõidukipeatuste nimede eksperttöö. Eksperttöö raames analüüsisid eksperdid ühissõidukipeatuste nimede sobivust kohanimeseaduse, eesti keele reeglite ja konkreetse kohaga. Eksperdid tegid parandusettepanekuid ja andsid soovitusi ühissõidukipeatuste nimede parandamiseks. Mõniste Vallavalitsus kinnitas Mõniste vallas asuvate bussipeatuste terviknimekirja ja teha nimekirjas järgmised muudatused: peatuse Saruküla uueks nimeks saab Peede peatuse Jaanuse uueks nimeks saab Kase. Bussipeatuste terviknimekiri on avaldatud Mõniste valla dokumendiregistris