EELK Hargla Kogudus kogub annetusi kirikutorni akende ja luukide kordategemiseks. Vajalik on tänavu kokku saada veel 4000 eurot.

Kogudus on igal aastal püüdnud kirikuhoone olukorda parandada. Näiteks 2017. aasta remonditi kiriku avariiline põrand ja pingistik. 2018. aastal said korda osa kirikutorni akendest.

Annetused on oodatud EELK Hargla Koguduse pangakontole nr EE432200001120100614, neid võib anda ka sularahas Vallo Ehasalu, Rein Paasi, Katrin Rogenbaumi, Aino Järliku või Monika Rogenbaumi kätte.

Täiendav info:
Monika Rogenbaumilt telefonil 518 2380, e-postiaadressil  monika.rogenbaum@eesti.ee