EELK Hargla kogudus on põline, omal ajal olnud suur maakogudus. Hargla kirikus käivad peale Hargla küla elanike just inimesed kaugematest paikadest, nagu Taheva, Laanemetsa, Mõniste. Saru küla on koht, kus koguduse liikmeid elab tihedalt koos.

Koguduse kirikus toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval kell 14.30, samuti teenistused pühade ajal ja viime läbi leerikursusi. Lisaks osaduse pakkumisele koguduse liikmetele, viiakse läbi diakooniatööd kohalikes hooldekodudes ja sanatooriumis. Viimases toimub ka pühapäevakool. Samuti korraldatakse kiriklikke talitusi ja koguduse vaimulikud on valmis soovijatele hingehoidlikku tuge pakkuma.

Kirikuhoone ise sobib ka kirikuga kokku sobivate kontsertite korraldamiseks. Oleme avatud ka erinevatele noortetöö variantidele. Samuti võib meiega ühendust võtta, kui on soovi kirikus vabatahtliku tööga kaasa lüüa.

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused