Novembris 2014 soojustati puistevillaga Hargla Kooli idakorpuse pööning ning ehitati sinna käigutee, samuti paigaldati koolihoone uuemasse ossa täiendavalt üks tuletõkkeuks. Hargla koolihoone on ehitatud 19. sajandil. Hoone juurdeehitis, idakorpus, valmis 1964. aastal. Hargla Kool sai tänavu 326. aastaseks. Hoone ulatuslikum rekonstrueerimine võeti ette 2013. aastal, kui soojustuse said fassaadid, vahetati välja osa avatäiteid, rajati vajalikud varikatused ning paigaldati I ja II korrusele tuletõkkeuksed. Varasemalt on rekonstrueeritud hoone katus ja elektripaigaldis, samuti vahetatud välja aknaid ja uksi. 2014. aastal teostatud töid teostas OÜ SEMT, omanikujärelevalvet tegi Rolson Building Business OÜ ning rahaliselt toetas ehitust Haridus- ja Teadusministeerium. Tööde maksumuseks kujunes ligi 9500 eurot. Järgmiseks vajab korrastamist hoone keldrikorrus, olemasolevad keldriseinad tuleb soojustada ning sajuveed sellest eemale juhtida. Neid töid kavandatakse järgmiseks või ülejärgmiseks aastaks.