Europe Direct teabekeskus-Valgamaa ja Valga Vallavalitsus kuulutavad välja Euroopa Liidu teemalise fotokonkursi „Euroopa Liit Valga vallas”

Konkursi eesmärk on tutvustada Euroopa Liidu (EL) fondide abil Valga vallas ellu viidud projekte. Konkursile ootame fotosid EL toel toimunud üritustest, valminud objektidest ja soetatud vahendite aktiivsest kasutamisest. Laekunud fotodest kujundatakse 2020. aasta seinakalender.

Konkursi tingimused:

 • Võistlusfotod tuleb saata jpg või png formaadis aadressile fotokonkurss@valga.ee kuni 1. oktoobrini 2019.
 • Võisteldakse kolmes vanusegrupis:

– lapsed kuni 16 aastased k.a;

– noored 17 kuni 26 aastased k.a;

– 27 aastased ja vanemad.

 • Kõigi vanusegrupi võitjatele on auhinnaks elektroonikapoe kinkekaart väärtuses 200 eurot. Iga vanusegrupi II-III koha omanikud saavad auhinnaks konkursi korraldajate meenetega kinkekoti.
 • Korraldajatel on õigus välja anda eriauhindu.
 • Iga foto esitamisel tuleb märkida:
 • foto pealkiri;
 • koha/objekti/ürituse/asja nimi või selgitus;
 • autori ees- ja perekonnanimi, vanus ning kontaktandmed (e-posti aadress, telefon)
 • Üks võistleja võib saata kuni 10 fotot.
 • Fotofaili pikema külje miinimumpikkus on 3000 pikslit ja pilditihedus 300dpi.
 • Piltide töötlemisel tuleks silmas pidada head tava ning objekti tõepärast ja loomulikku esitlusviisi.
 • Foto saatmisega kinnitab osaleja, et tema on esitatud fotode autor ning annab konkursi korraldajatele täieliku õiguse konkursile esitatud fotode kasutamiseks.
 • Fotokonkursi korraldajatel on õigus konkursil osalenud fotosid tasuta kasutada oma näitustel, trükistes, avalikes teadaannetes ja veebikanalites.
 • Fotode saatja annab konkursil osalemisega nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks vastavalt andmekaitseseaduses ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud korrale.
 • Võitjate nimed avalikustatakse Valga valla kodulehel.

Lisateave: marika.muru@valga.ee või telefonil 5304 9805.

ELi struktuuritoetus jaguneb vastavalt toetuse eesmärgile erinevateks fondideks:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) toetab erinevate piirkondade arengut.
 • Euroopa Sotsiaalfond (ESF) toetab algatusi, mis edendavad tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet.
 • Ühtekuuluvusfond toetab mahukad keskkonna- ja infrastruktuuriprojekte.
 • Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) toetab maaelu arengut.

Infot toetatud projektidest saab internetist: http://www.struktuurifondid.ee/, https://valgaleader.ee/, http://www.kik.ee/, http://www.pria.ee/, http://www.innove.ee/.

Konkursil osalejate töö lihtsustamiseks toome välja mõned teostatud projektid Valga vallas. Tegemist on loeteluga, mille aluseks ei ole võetud mingeid mõõdikuid.

Näidisloetelu:

 • Pedeli jõe puhkeala arendamine;
 • Valga keskväljak;
 • eraisikute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumine Valga linnas;
 • Õru puhkeala arendamine;
 • Parmu Ökoküla ratsaplatsi projekteerimine ja ehitamine;
 • Lüllemäe Suusamaa;
 • välijõusaalid Harglas, Laatres, Soorus ja Tsirguliinas;
 • Tõlliste noortekeskuse renoveerimine;
 • Lüllemäe mänguväljak;
 • Tõlliste ja Taheva noortele soetatud vahendid;
 • Green Railway matkaraja loomine ja Valga linna multifunktsionaalse muuseum-seminariruumi renoveerimine;
 • Valgamaa Kutseõppekeskuse tehnikavaldkonna arendamine digitaalse õppevara ja simulaatoritega;
 • investeeringud põllumajandustootmisesse ja majandustegevuse mitmekesistamisse maapiirkonnas;
 • hooldekodu Paju Pansionaadid peahoone rekonstrueerimine;
 • korterelamute rekonstrueerimine energiasäästlikumaks;
 • Valga raudteejaama parklad ning jalg- ja jalgrattateed.