13. ja 14. aprillil toimub Võrus Haanjamaad tutvustav konverents “Haanjamaa pärandmaastikud jutustavad”. Konverents on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada saada, kuidas on Haanjamaa maastik tekkinud ja kujunenud ning kes siin elavad ja on elanud.

  • 13. aprillil on päeval ettekanded Võru Kandles ja õhtul mõttevahetus Kavadi järve kaldal Haanimiihhi lõkketule paistel.
  • 14. aprillil toimub ekskursioon pärandmaastikel, kus maastikud nägijatele oma lugusid jutustavad.

Päevakavast ja esinejatest annab ülevaate konverentsi koduleht, kustkaudu käib ka konverentsile registreerumine. Kodu lehe leiab SIIT Konverentsi korraldab Keskkonnaamet, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.