Pärast avariiliste põrandate ja pinkide restaureerimist 2017. aastal pidas Hargla kogudus õigeks järgmisena 2018. aastal korda teha välisuksed, välistrepid ja torni viis lagunenud akent alustades tornist. 2019 said torni kõik aknad ja lagunenud luugid korda. Restaureeriti üks läänekülje ja kolm lõunakülje akent. Akendel nummerdati ja eemaldati kõik originaalklaasid ning aknad puhastati vanast värvist. Lõunakülje teise ja kolmanda korruse akendel plommiti lengide alumised ääred, mis olid pehkinud. Samuti vahetati välja kolmanda korruse aknaraami alumine raamipuu. Aknaraamidele paigaldati veeninad. Originaalklaasid ja uued kahe millimeetri paksused klaasid paigaldati raami linaõlikitiga. Tööde käigus otsustati, et luuke ei värvita siseküljel, kuna neil on arvukalt autogramme ja sisselõikeid, millel on ajalooline väärtus.

2019. aasta restaureerimistööd Hargla kirikus läksid rahalises väärtuses maksma 14 346,48 eurot. Kulud kaeti riigieelarvelisest toetusest, mis laekus kogudusele tänu Isamaa erakonna Riigikogu liikmele Priit Sibulale, Valga ja Rõuge valdade toetusest, EELK Hargla Koguduse omavahenditest ning eraisikutest annetajate toetusest. Kogudus avaldab toetajatele suurt tänu!

Tulevikuplaan on restaureerimistöödega jätkata. Kiriku pikihoone akende restaureerimine on järgmine suuremahuline töö, mis aknaprofiilide keerukuse ja akende ülaosa suure lagunemisastme tõttu eriti lõunaküljel ei ole nappide rahaliste vahendite korral teostatav ühe aastaga.

 

 

Monika Rogenbaum

EELK Hargla Kogudus

juhatuse liige