Hargla Kool on kool, kus üheks hariduse eesmärgiks on seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Kus õpitut seotakse päriseluga, tehakse koostööd lastevanematega ja partneritega ning proovitakse muuta õppetööd huvitavamaks.

Meie õpilased on õpetajate juhendamisel aastaid osalenud erinevatel võistlustel ja konkurssidel. Joonistatud on metsapostkaarte, kujundatud jäätisepabereid või vihikuümbriseid. Osaletud on keskkonnaalastel viktoriinidel ning Eesti Maaülikooli teaduslahingutes. Edukad on olnud Hargla Kooli õpilaste minifirmad. Osaledes koolivälistes tegevustes, saadakse kogemusi, oskusi ning teadmisi igapäevaelus toimetulemiseks.

Sel kevadel tähistab Hargla Kool kooli 330. aastapäeva ja seoses sellega korraldab üle-eestilise joonistusvõistluse “Minu kool”. Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: 7-10-aastased, 11-13-aastased ja 14-18-aastased.

Seoses joonistusvõistluse korraldamisega pöördume kogukonna liikmete poole palvega. Palume teie toetust joonistusvõistluse auhindade soetamisel. Sponsoreerimise võimalusel võtta kooliga ühendust enne 31. märtsi e-posti aadressil hargla.pk@mail.ee.

Hargla koolipere