Eestis on 330 jahipiirkonda. Jahipiirkond antakse jahiseltsi (või mõni muu jahimeeste organisatsiooni) kasutusse 10 aastaks. 2013. aastal vastu võetud jahiseaduse kohaselt kehtib jahipiirkonna kasutusõiguse luba kümme aastat pärast seaduse jõustumist, seega lõpevad paljude jahipiirkondade kasutusõiguse load 1. juunil 2023. Seaduse mõtte kohaselt saab jahipiirkonna enda kasutusse jahiselts, kes kogub enim maaomanike nõusolekuid jahipiirkonna kasutamiseks. Nendes jahipiirkondades kus maaomanike ja jahimeeste suhted on normaalsed ja on sõlmitud ka maa jahindusliku kasutamise lepingud, ei tohiks olla probleeme ka uue loa saamisega.

Täna on jahipiirkondade kasutajad aktiivselt pöördunud maaomanike poole ettepanekuga sõlmida leping maa jahinduslikuks kasutamiseks. Soov lepinguid sõlmida on igati positiivne ja tervitatav, kuid maaomanik peaks veenduma, et ka tema huvid kaitstud oleks.

Lepingu sõlmimisel soovitame maaomanikel ettepandud leping hoolikalt läbi lugeda ja enne allkirjastamist veenduda, et tema huvid on piisavalt kaitstud.

Eelkõige juhime tähelepanu ulukite võimalike kahjustuste ennetamise ning tekkinud kahjustuste kompenseerimise arvutamise fikseerimisele lepingus. Mõnele maaomanikule on saadetud jahiseltsi poolt allkirjastamiseks lepinguid, milles kompensatsioonitasude arvutamise mehhanism on umbmäärane ja piirdunud vaid võimalusega leppida edaspidi kokku kuidas kompensatsioonitasusid makstakse. Soovitame võrrelda ettepandud lepingut Eesti Erametsaliidu poolt koostatud näidislepingutega, mille leiab aadressilt https://erametsaliit.ee/tegevused/jahindus

Erametsaliidu hinnangul on maaomanike ja jahiseltside vaheliste lepingute sõlmimine igati tervitatav ja vajalik, samas on maaomanikul alati õigus lepingust keelduda ning vajadusel ka keelata oma maal jahipidamine. Mitmeid maaomanikke on eksitatud väitega, et leping tuleb sõlmida ka juhul, kui ei soovita oma kinnistul jahipidamist lubada. Tegelikult jahipidamise keelamiseks lepingut sõlmima ei pea, vaid piisab keskkonaameti ning maad kasutava jahiseltsi teavitamisest.

Küsimuste korral võib ühendust võtta Eesti Erametsaliiduga aadressil erametsaliit@erametsaliit.ee.

 

Heade soovidega

Kertu Kekk-Reinhold
Eesti Erametsaliit
5596 7682