Seoses eriolukorraga on ka jäätmeveos ja jäätmete sorteerimises mõningad ümberkorraldused.

Jäätmevedu toimub eriolukorra ajal nii, nagu lepingus kirjas ja jätkub vastavalt graafikule. Et hoida meie jäätmeveo toimimist ja töötajate tervist, palume veopäeval prügiauto juhti mitte kõnetada ja hoida vähemalt kaks meetrit distantsi. Võimalusel ärge viibige üldse prügi laadimise alal. Mahutitele peab olema tagatud ligipääs selliselt, et inimeste vahetu kontakt pole vajalik. Eramute omanikel palume leida võimalus tuua jäätmemahuti veopäeval väljapoole piirdeaeda. Palun ärge pange prügikotte konteinerite kõrvale, et autojuhid ei peaks neid käsitsi tõstma ja seetõttu nakkusohtu sattuma!

Seoses eriolukorraga on jäätmete sorteerimisel uued reeglid. Oluline on tähele panna, et võimaliku nakkusega jäätmeid liigiti ei sordita. Paneme kõigile südamele, et kui majapidamises on keegi teadaolevalt koroonaviirusesse nakatunud või on nakatumise kahtlus, siis ärge koguge jäätmeid liigiti. Sel juhul tuleb prügi panna suletavasse kilekotti ja koos sellega olmejäätmete hulka. See on vajalik selleks, et jäätmete sorteerimiskeskuste töötajad ei nakatuks. Kui te pole kindel, kas teie jäätmetel võib olla nakkusohtu, suhtuge neisse pigem kui nakkusohtlikkesse.

Kui viirust ega otsest viirusekahtlust pole, saab jätkata tavapärase jäätmete sorteerimisega. Küll tasub tähele panna, et ühekordselt kasutatavad kummikindad ja maskid, mida kasutate näiteks poes käies, tuleb visata segaolmejäätmete hulka, eelistatult suletud kilekotis. Keskkonnaministeerium soovitab poodi minnes kaasa võtta kilekoti, kuhu oma kasutatud isikukaitsevahendid (sh kummikindad) pärast panna ning mille siis kinnisena ära visata saab. See on vajalik seetõttu, et lahtiselt prügikasti visatud isikukaitsevahendid on potentsiaalne nakkusoht nendele, kes prügikastist taarat või muud väärtuslikku otsivad. Täisnuusatud salvrätid tuleks alati visata segaolmejäätmete prügikasti. Vanapaberi ja papi konteinerisse neid visata ei tohi, ei eriolukorra ajal ega tavaolukorras.

Liigiti kogutud jäätmete äraviimisega peab eriolukorra tõttu paraku ootama. Et hoida töötajate ja klientide tervist, on Rõuge jäätmejaam seoses eriolukorraga suletud. Kindlasti tasuks erinevate jäätmevedajate käest uurida konteineri tellimise võimalusi ehitus- ja lammutusjäätmete või suurpuhastuse käigus tekkinud jäätmete kogumiseks ja äraveoks. Et hoida enda ja kaaskodanike tervist ning vähendamaks nakkusohtu, palub keskkonnaministeerium jäätmeomanikel võimalusel oodata ka jäätmete viimisega avalikesse konteineritesse ja punktidesse. Ohtlike jäätmete kogumisringe Rõuge vallas sel kevadel ei toimu.

Loodame vallaelanike mõistvale suhtumisele ja valmisolekule liigiti kogutud jäätmete äraviimisega oodata. Ühtlasi paneme südamele, et te ei põletaks lõkkes selleks mitte ettenähtud jäätmeid, prügilõke teeb halba nii sinu kui ka sinu pere tervisele. Lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid. 

Seoses eriolukorraga maakoju või suvilasse elama suundunud kodanikel palume sõlmida sellele aadressile jäätmeveo lepingu, et kõik jäätmed jõuaksid käitlemiseks selleks ettenähtud kohta. Jäätmeveo lepingu sõlmimiseks palume võtta ühendust AS Eesti Keskkonnateenustega (keskkonnateenused.ee). Samuti soovitame jäätmevedajaga ühendust võtta, et uurida võimalusi jäätmeveo graafiku tihedamaks muutmiseks, kui olmejäätmete hulk on seoses eriolukorraga ja nakkusohtlike jäätmete kogunemisega suurenenud.

 

Allikas: rouge.kovtp.ee