Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutas välja projektikonkursi „Raamatukogu-muuseum-noored“, mille eesmärk on tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noortekeskustega, noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja -loomesse.  Oluline on noorte teadlikkuse suurenemine kultuuriasutuste võimalustest, tingimuste loomine mitteformaalseks õppeks ja noorte toomine kultuuriloome juurde. Konkursi lõppedes on toimunud erinevaid sisukaid koostööprojekte üle Eesti.

Konkursiga toetatakse vähemalt kahe erineva osapoole ühisprojekte, millest üks on noorte esindaja (noortekeskus vm esindusorganisatsioon) ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum). Toetatakse mitmesuguseid tegevusi (nt ürituste sarjad, konkursid, võistlused, koostöölaagrid, töötoad jms), milles noortel on aktiivne roll.

Projektivoorust sai toetuse Karula ANK-i ja Lüllemäe raamatukogu ühisprojekt „Karula piirkonna toidupärandi väärtustamine ja populariseerimine”.

Noored tutvuvad Eesti rahvusköögi, rahvusliku toidupärandi ja tervisliku toitumisega ning koguvad perekonnast /tutvusringkonnast/ Karula piirkonnast rahvusliku alatooniga retsepte. Kogutu alusel valmib raamatukogus näitus, osalejad valivad välja need toidud, mis valmistatakse võimalikult tervislikus võtmes, kuid säilitades rahvusliku eripära. Kulminatsiooniks on Maal Elamise Päev, kus noortekeskus avab kõigile külastajatele kohviku.