Karula Naisseltsil on rõõm teatada, et Kohaliku Omaalgatuse programmi meede 2  –  Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine toetusel sai korda tegevuse ruum.

Karula Muinsuskaitse Seltsi eestvõtmisel on plaanis korraldada väljapanekuid kodukoha ajaloost ja käsitööst.