Karula Vallavolikogule on saabunud muudatusettepanekud Karula valla arengukavasse 2012 – 2020, mille leiab SIIT. Muudatusettepanekud on järgmised (kaldkirjas): Lisada Karula valla arengukavasse järgmised punktid:   3.9   Elukestev õpe 1. Pakkuda erinevatele sihtrühmadele kvaliteetseid, konkurentsivõimelisi mitmekülgsemaid kursuseid. Eesmärgi saavutamiseks: * piirkondliku arenduskeskuse loomine koostöös Lüllemäe Rahvaõpistuga   3.13  Sport ja vaba aeg 3. Tervisespordikeskuses pakutakse erinevaid sportimisvõimalusi. Külastajatel on suur huvi kohapeal pakutavate terviserajatiste vastu. Eesmärgi saavutamiseks: * kohandatakse olemasolev uisuväljak multifunktsionaalseks mänguväljakuks   Lisaks on tehtud rida muudatusettepanekuid tegevuskavasse, need on leitavad tegevuskava failis . Seal on punases kaldkirjas ettepanekud, mis läheks tekstist välja ning punases tavakirjas ettepanekud, mis läheksid teksti sisse. Kõigil, kellel on mõtteid või ettepanekuid nii muudatusettepanekute või kogu arengukava osas, palume need esitada hiljemalt 04. oktoobril 2016 aadressil karula@karula.ee või saata kirjalikult Karula vallamajja (Lüllemäe küla Karula vald Valgamaa 68116).