Karula vald kuulutab välja konkursi leidmaks 2015. aaasta

  • aasta tegu;
  • aasta inimene;
  • aasta noor.

Põhjendustega kandidaadid esitada Karula Vallavalitsusele hiljemalt 15. veebruariks karula@karula.ee või enekaas@gmail.com. Paberkandjal: postiaadress 68116 Valgamaa, Lüllemäe Karula Vallavalitsus. Tunnustamine toimub Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril Karula valla kultuuri- ja huvialakeskuse saalis.