Karula Vallavalitsus võtab tööle maakorraldaja (koormusega 0,3).   Tööaeg ja tööliik: osaline (Osalise koormuse määr: 0,3) Tööülesanded:

 1. Maareformi korraldamine vallas.
 2. Osalemine valla arengukava, üld- ja detailplaneeringute ning maakorraldusalaste kavade ja plaanide koostamisel.
 3. Valla maaregistri pidamine, andmete edastamine.
 4. Valla teeregistri pidamine, andmete edastamine.
 5. Aadressiandmetega seonduv töö.
 6. Jäätmekäitluse korraldamine, jäätmevaldajate registri pidamine.

Nõuded kandidaadile:

 1. Vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele (ATS § 14).
 2. Ametikohaga haakuv kõrgharidus või keskeriharidus.
 3. Eesti keele oskus kõrgtasemel.
 4. Hea arvutikasutamise oskus ja oskus töötada andmebaasidega.
 5. Hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, algatusvõime, loovus, pingetaluvus

Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi. Palk: 0,3 koormusega 192,98 eurot kuus Tööle asumise aeg: Kokkuleppel Kontaktisiku nimi: Rain Ruusa, tel 524 0634 Kontaktisiku eposti aadress: rain@karula.ee Tingimused ja lisainfo: Avaldus, CV ja lühike motivatsioonikiri palume esitada Karula Vallavalitsusele hiljemalt 27. veebruaril kell 12.00 aadressil: Karula vallamaja, Lüllemäe küla, Karula vald, Valgamaa 68116 või e-posti aadressile: karula@karula.ee