08.10.2022 toimus ühepäevane koolitus „Kogukondlike suhete ABC. Osa 3“  Mõisamaa Ökokeskuses, mille eesmärk oli osalejate teadlikkuse suurendamine kogukondlikust eluviisist ja selle rikastamine praktilise kogemuse võrra. Osales 14 inimest, sh lapsed.

Koolitusprojekti käigus külastati Mõisamaa Ökokeskust. Kohapeal tutvuti põhjalikult nende permaaiaga. Vaadati praktiliselt, kuidas planeerida maa-ala, kuidas ehitada ökoloogilised ja viljakad peenrad üles kehva pinnase peale, kuidas võidelda ökoloogiliste vahenditega umbrohuga, kuidas luua toimivad kastmissüsteemid, kuidas ja miks majandada liigutatavas kasvuhoones. Kuulati nende nägemust permaaia efektiivsusest ja kogemust idude kasvatamisel suuremas mahus.

Vaadati ehitusobjekte – ökotualette ja majade renoveerimist, saadi osa praktilisest kogemusest võitluses majavammiga.

Tubases ringis kuulati koolitajate isiklikke kogemusi ökokogukonnas elamise ja selle juhtimise kohta. Oli võimalus võrrelda oma kogukonna praktilisi kitsaskohti nende omadega, saada uusi ideid oma kogukonna arenguks ja edasiviimiseks ja teada vigadest, mida oleks mõistlik mitte korrata. Koolitajate juhtimisel viidi läbi praktilised harjutused kogukonnas koostöö ja suhtlemise õppimiseks ning vastastikuse usalduse suurendamiseks, nagu näiteks ringi meetod, häälestumine koosviibimisele ja iga üksiku inimese ärakuulamine. 

Tutvuti ka kodustatud rebasega ja kuulati põhjalikku ülevaadet rebaste elust. 

Kuigi koolitus oli algselt planeeritud täiskasvanutele, siis ilmnes, et ka lapsed võtsid sellest aktiivselt ja huviga osa ning said juurde palju teadmisi. 

Koolitusele viis ja tõi tagasi buss. Koolitus toimus Valga valla kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektitoetuse toel.

 

Hannah-Lore Toomeorg