Puhkeala on seltsi eestvedamisel arendatud mitmeid aastaid. Esmalt lammutati kinnistult ka kasutusest välja langenud kortermajad. Paar aastat hiljem oli võimalik projektitoetusega rajada lastele ja noortele suunatud  mängualad ning püstitada puhkamiseks paviljon. Kuna noormeestele oli tegevusvõimalusi vähe, siis võeti tänavu ette ka välitreeningala rajamine. Tegemist oli Taheva piirkonna külade arengukavas kokkulepitud prioriteetse tegevusega, mis oli abiks ka tegevuseks vajalike rahaliste vahendite hankimisel.

Välitreeningalale paigaldati järgmised seadmed: treeningkompleks (ronimisredelid), rinnalihaste jõumasin, poksikoti hoidja koos poksikotiga, võimlemiskompleks. Alale paigaldati ka infotahvel, prügikast ja pargipink, et treeningutel osalejatel oleks võimalus puhkepausiks ning säiliks ala heakord. Treeningvahendid on valitud keskmisest kuni raske raskusastmeni.

Projekti elluviimine kujunes mitmete asjaajamisega seotud probleemide tõttu ning ehituse kallinemise pärast üle kivide ja kändude, aga tulemus sai lõpuks hea. Välitreeningala rajamisega seotud kulud ulatusid 13 198 euroni, millest suurem osa tuleb Valgamaa Partnerluskogu ja PRIA kaudu LEADER-toetusmeetmest. Toetust saadi veel Valgamaa Omavalitsuste Liidult ning Valga vallalt.

Välitreeningala rajas K-Wooden Production Grupp OÜ ning ehituse omanikujärelevalvet teostas Tarva-Ehitus OÜ.

Koikküla Külaselts ootab ja loodab vastvalminud välitreeningalale palju heaperemehelikke kasutajaid.