Kuni 30. septembrini 2015 Mõniste Vallavalitsuses metsahoiu spetsialisti vastuvõttu ei toimu. Keskkonnaameti Võru kontoris on metsahoiu spetsialisti vastuvõtt igal esmaspäeval kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 (välja arvatud 1.08.-30.08.2015). Metsateatised võib edastada Keskkonnaametile postiga või elektrooniliselt www.eesti.ee portaalist. Ain Pommer telefon 5346 5726 ain.pommer@keskkonnaamet.ee postiaadress Karja 17a 65608 Võru