Karula Vallavalitsuse 14. märtsi 2017 korraldusega nr 34 „Liikluspiirangu kehtestamine” on kehtestatud liikluspiirang „Massi piirang 7 tonni” Karula vallas Kaagjärve külas Kaagjärve-Loigu, Kuimetu-Allmäe, Põllu-Pritsu ja Koopamäe-Londi teedel.