Marek Kiik Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht  

Kevad on päästjategi jaoks alanud ning iga päevaga sagenevad väljakutsed kulupõlengutele. Tulekahjude kustutamine looduses võtab päästjatelt igal kevadel palju aega ja jõudu ning nõnda viibib sageli reageerimine tõsisematele õnnetustele. Eelmisel kevad-suvisel perioodil käisid päästjad kustutamas kokku 1450 kulutulekahju! Juhime tähelepanu, et kulupõlengud saavad sageli alguse hooletust lõkkepõletamisest ning kutsume inimesi üles tuleohutusnõuete täitmisele. Meeldetuletuseks, et kulupõletamine on elanikele aastaringselt keelatud ja ka hooletusega põlengu tekitaja vastutab ohutusnõuete rikkumise ning õnnetuse tagajärgede eest. Lisaks kulutule leviku ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Lõkkepõletamise ohutusnõuded: 1. Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest või põlevmaterjali hoiukohast ning tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast. 2. Üle ühe meetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkke tegemise koht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest või põlevmaterjali hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast. 3. Tule leviku takistamiseks peab puhastama lõkkekoha ja grillimise koha vahetu ümbruse vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, kõrgest temperatuurist ja sädemetest. 4. Kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis on tule tegemine lubatud tuule kiirusega alla 5,4 meetri sekundis. See on nõrk tuul, mis paneb puude peenemad oksad liikuma. 5. Lõkkekohas peab olema vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud esmane tulekustutusvahend – veega täidetud ämber, voolik või käsikustuti. Sõltuvalt lõkke või muu küttekoldevälise tule suurusest tuleb vajadusel kasutusele võtta täiendavad tulekustutusvahendeid. 6. Lõkke tegemisel või grillimisel peab tagama järelevalve. Pärast tule tegemist või grillimist lastakse põlemisjäägid täielikult ära põleda, kustutatakse need veega või summutatakse need liiva või muu sellisega. Tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasneb tulekahju või selle oht, näeb seadus ette süüdlasele karistusena rahatrahvi kuni 300 trahviühiku ehk kuni 1200 eurot.   Marek Kiik Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Päästeamet, kommunikatsiooniosakond e-post: marek.kiik@rescue.ee tel 733 7315, mob 511 4297 Rohkem infot leiad SIIT ja  SIIT Päringud: press.louna@rescue.ee mob 5326 9112