18. mail lõppes taotluste vastuvõtt hajaasustuse 2015. aasta programmist toetuse saamiseks. Esitati kümme taotlust. Taotluste menetlemise tähtaeg on maksimaalselt 40 tööpäeva.