Lõuna-Eesti kollaste akende projekti „Elu kahe maailma piiril” raames kogutud ja jutustatud lood on nüüdsest kõigile huvilistele uuel kujul kättesaadavad Lõuna-Eesti piirkonna ühises veebikodus aadressil www.visitsouthestonia.com, mis jätkuvalt täieneb paigaga seotud lugudega nii sõnas kui pildis.

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja Lõuna-Eesti koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril” üks eestvedajaid Kristiina Tammets ütles, et tegemist on kogu piirkonda ühendava olulise ettevõtmisega, mille uus veebiväljund on vaid väike osa senisest koostööst, eesmärgiga kaasa aidata kogu Lõuna-Eesti piirkonna jätkusuutlikule arengule.

Lõuna-Eesti kui piirkonna lugu räägib ühest erilisest paigast Euroopa Liidu piiril ja eri kultuuride piirimail – jutustab siinsete inimeste elust, kultuurist ja traditsioonidest, looduse ilust, kohalikest algatustest ning uudsetest lähenemistest. Nüüd on see lugu terviklikumalt nähtav, loetav ja tunnetatav Lõuna-Eesti piirkonna uues veebikodus, mis annab ülevaate kogu piirkonda tutvustavate kollaste akende asukohtadest ning paigaga seotud lugudest ja argipärimusest. Tänu sellele on nii külalistel kui ka omakandi rahval võimalus saada terviklikum pilt Lõuna-Eestist ja selle rikkustest.

Lõuna-Eesti lugu aitavad esile tuua National Geographicu kollased aknad, otsekui maamärgid maastikul, kokku 30 akent üle terve piirkonna. Nii aitavad aknad avada külalistele Sangaste lossi või Rõuge ürgorgu, Podmotsa küla või Kuremaa veskit, ja veel väga paljusid teisi põnevaid paiku. Iga aken jutustab oma lugu, mille kaudu saab aimu piirkonnale ainuomasest elulaadist, loodusest ja siinsete inimeste tegemistest – iga aken avab uusi horisonte, mille kaudu hakata avastama akna lähiümbrust ja kogu piirkonda tervikuna.

Kristiina Tammets peab oluliseks, et maastikule paigaldatud kollased raamid aitavad esile tõsta kogu Lõuna-Eesti väärtusi ning ühtlasi ka iga konkreetse paiga eripära. „Kaheksa aastat tagasi Lõuna-Eesti LEADER tegevusgruppide algatusel koostöös ajakirjaga National Geographic Eesti sündinud kollaste akende teekond on toonud siia palju külalisi nii Eesti teistest piirkondadest kui ka piiri tagant,” lausus Tammets. „Meil on hea meel, et kollaste akende projektist on kujunenud kogu Lõuna-Eesti piirkonda ühendav koostööplatvorm ja paljud kogukonnad näevad just kollastes akendes head võimalust oma turismitoodete arendamiseks ning kodukoha tutvustamiseks.”

Kollaste akende idee sai alguse Hollandist, kus maastikule paigaldatud akende eesmärk oli juhtida külastajate tähelepanu paikadele, mis jutustavad kõige paremini sealse piirkonna lugu. Hollandit külastades saab seal täna läbi kollase akna vaadata UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvaid paiku. Lõuna-Eesti kollaste akende teekond „Elu kahe maailma piiril” sündis kogukondade algatusena. Avatud ideekonkursi raames selgitati välja just need paigad, mis kõige paremini toovad esile Lõuna-Eesti väärtused – puhas loodus, mitmekülgne kultuuripärand, kohalik toit ja käsitöö, tervislik elustiil, jätkusuutlikud ja innovaatilised lahendused, sotsiaalne sidusus ja kogukonnad.

Lõuna-Eesti kollaste akende projekti „Elu kahe maailma piiril” viivad ellu kohalikud LEADER tegevusgrupid Tartumaa Arendusselts, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu, Piiriveere Liider ja Valgamaa Partnerluskogu, koostööpartneritena löövad kaasa Tartu, Võru ja Valga linn ning Elva vald.

PRESSITEADE

02.09.2020