Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on märgata, tunnustada ning eeskujuks tuua tublisid noortevaldkonna tegijaid. Kandidaate võivad esitada kõik soovijad kuni 1. juuni südaööni.

2019. aasta maakondlikule noortevaldkonna tunnustamiskonkursile saab kandidaate esitada kuues erinevas kategoorias:

  • enim silma paistnud noorsootöötaja
  • noortevaldkonna aasta koostöö
  • noortevaldkonna aasta tegu
  • aasta noor (7–26-aastane, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib)
  • aasta noorteühendus
  • pikaajaline panus noorsootöösse.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaadi tegevuse 2018/19. õppeaasta jooksul, pikaajalise panuse kandidaadi puhul tema viimase kümne aasta panust noortevaldkonda. Kõigi kategooriate statuutidega saab täpsemalt tutvuda noortevaldkonna tunnustamise korras.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine” SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 1.juuni postitempel). 

Käesoleval aastal toimub maakonna aasta noore, noortevaldkonna aasta koostöö, aasta noorteühenduse ning noortevaldkonna aasta teo üleandmine 21.–23. augustil toimuvate noorte suvepäevade raames. Maakonna aasta noorsootöötaja ning pikaajalise panus noorsootöösse laureaate tunnustatakse maakonna aasta õpetaja tunnustusüritusel septembris. Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt korraldatavale tunnustamiskonkursile. Aitäh märkamast! 

Lisainfo: Tiia Allas (5348 4969, tiia.allas@vorumaa.ee).