2016. aasta on juubeliaasta, sest Mõniste esmamainimisest Mendisena möödub 630 aastat ja Mõniste valla omavalitsusliku staatuse taastamisest 25 aastat. Seoses juubeliaastaga kuulutab Mõniste Vallavalitsus välja meenekonkursi. Konkurss toimub kahes kategoorias: 1. esindusmeene, mille kasutusõigus jääb ainult Mõniste Vallavalitsusele; 2. turismimeene (suveniir), mis on seotud paikkondliku eripäraga ning mida saab edasi müüa Mõniste piirkonnas asuvates ettevõtetes ja asutustes. Konkursile oodatakse omanäolisi ja huvitavaid esemeid, mille valmistamisel on kasutatud piirkonnale omaseid materjale, motiive, mustreid ja sümboolikat (valla vapi kasutamine kooskõlastada vallavalitsusega) ning mida saab kasutada kas esindusmeenena või suveniirina (turismimeene). Konkursil võivad osaleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud (välja arvatud konkursikomisjoni liikmed). Hindamisele kuuluvad ainult valmis esemed, mitte ideekavandid. Konkursile esitatud töid hinnatakse kahes voorus: 1. rahva lemmik selgub avaliku väljapaneku järel (väljapaneku juures on kast, kuhu saab postitada oma lemmiku numbriga ja eelistuse põhjendusega lehe); 2. auhinnafondi jaotamise otsustab viieliikmeline konkursikomisjon. Auhinnafondi suurus on 300 eurot. Kummagi kategooria parima meene valmistajat tunnustatakse rahalise preemiaga summas kuni 150 eurot. Konkursikomisjonil on õigus välja anda eripreemiaid. Konkursitööde hindamisel aluseks võetavad kriteeriumid: 1. seotus Mõniste valla looduse, ajaloo, kultuuri, traditsioonide, sümboolika ja legendidega; 2. kvaliteetne teostus, ilus, stiilne ja maitsekas välimus; 3. unikaalsus, originaalsus, uuenduslikkus, nutikus; 4. praktiline väärtus; 5. toote lõpphind esindusmeene puhul kuni 20 eurot (koos käibemaksuga) ja turismimeene puhul kuni 6 eurot (koos käibemaksuga). Konkursitööd võib tuua või saata Mõniste vallamajja aadressil Tedre Mõniste küla Mõniste vald 66002 Võrumaa hiljemalt 29. jaanuaril 2016 kl 14. Konkursile esitatava eseme juures peab olema: 1. seletuskiri, mis sisaldab infot, kummas kategoorias on töö esitatud, idee valiku ja kujunduse põhjendust, seotust Mõniste piirkonnaga, võimalikku tootmismahtu kuus ja hinda (koos käibemaksuga); 2. märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik, milles on autori(te) kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress); Konkursile esitatud tööd tagastatakse esitajale tema soovi korral. Konkursil osalemisega seotud kulusid konkursikorraldaja ei hüvita. Esitatud tööd pannakse tutvumiseks ja rahva lemmiku väljaselgitamiseks välja Mõniste Raamatukogus 2.-13. veebruarini 2016. Konkursi tulemused kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel veebruaris 2016. Mõniste Vallavalitsus jätab endale õiguse kasutada meenega seotud lugu ja seda toimetada ning peale tulemuste väljakuulutamist paluda vajadusel mõne töö autoril konkursile esitatud tööd sobivamaks muuta.