Keskkonnaamet annab teada, et Keskkonnaameti peadirektor kinnitas 28.12.2015 käskkirjaga nr 1-4.2/15/538 Mõisamõtsa looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2016-2025. Kaitsekorralduskava on kättesaadav SIIT