Hea Mõniste noortekeskuse külastaja!

Kes veel ei ole kuulnud, siis juba möödunud aastast on Mõniste Noortekeskuses olemas uued ja vinged tehnilised vahendid, mis võimaldavad noortekeskuses veelgi rohkem põnevaid tegevusi teha.

Nimelt kirjutasid meie tublid noortejuhid möödunud aastal Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljakuulutatud Avatud Noortekeskuste projektikonkursile projekti “Infotehnoloogilise võimekuse ja koolitusvõimaluste loomine Mõniste ANK-s”, millele saadi ENTK poolt rahaline toetus. Omaosalusega toetas meid Rõuge Vallavalitsus.

Projekti eesmärk oli tõsta Mõniste Noortekeskuse infotehnoloogilist võimekust filmiõhtute korraldamiseks ning luua kohalikele noortele tingimused koolitusvõimalusteks.

Esimesed katsetused projektoriga oleme saanud filmiõhtutel juba ära teha. Väga vinge on nüüd filme suurelt ekraanilt vaadata. Tekib tunne, nagu oleksime loonud noortekeskusesse väikese kinosaali. 🙂
Ka printer on noorsootöötaja igapäevaseks abivahendiks kuulutuste, õppematerjalide ning muu info kättesaadavaks muutmisel. Korralik printer muudab noorsootöötaja töö tegemise palju paremaks! 🙂

Tänu ENTK rahastusele saime noortekeskusesse soetada 3D projektori, projektoriekraani ning laserprinteri. Aitäh Eesti Noorsootöö Keskusele ja Rõuge Vallavalitsusele toetuse eest!