Mõniste Kooli arengukava avalik väljapanek toimub 12.–25. septembrini 2022. Väljapaneku jooksul saab arengukava kohta esitada arvamusi ja ettepanekuid aadressil maarika@kuutsi.edu.ee (Maarika Niidumaa, direktor).

Laekunud ettepanekuid tutvustatakse kooli arengukava avalikul arutelul 28. septembril kell 17–19 Mõniste koolis. Avalikku arutelu ei korraldata, kui avaliku väljapaneku jooksul arengukava eelnõusse ettepanekuid ei esitata.

Tutvu avalikul väljapanekul oleva dokumendiga: Mõniste kooli arengukava.

Lisainfo:
Maarika Niidumaa, Mõniste Kooli direktor (maarika@kuutsi.edu.ee)

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee