Mõniste Vallavalitsus on algatanud Mõniste valla arengukava uuendamise ja ootab Teid avalikele aruteludele valdkondade lõikes. Konsultandiks on Jako Jaagu, kes juhib koosolekuid. Koosolekud toimuvad algusega kell 16 Mõnistes Teenusekeskuse seminariruumis: 14.09.15 Majanduskeskkond (ettevõtlus, vee- ja jäätmemajandus, side- ja internetiühendus, teed ja ühistransport jmt) 17.09.15 Looduskeskkond ja heakord 24.09.15 Sotsiaalhoolekanne, elanike tervishoid, korrakaitse Juhin Teie tähelepanu sellele, et Mõniste Rahvamajas Kuutsi külas toimuvate koosolekute teemad on võrreldes infolehes MEHKAMAA avaldatuga vahetunud: 18.09.15 Kultuurielu 22.09.15 Haridus ja noorsootöö Ootan aktiivselt osavõttu ja häid mõtteid! Palun jagage seda infot ka oma töökaaslaste, tuttavate, sõprade ja koostööpartneritega. Katrin Roop Vallavanem