Mõniste Vallavalitsus algatas Mõniste valla arengukava uuendamise ja korraldas septembris valdkondade lõikes avalikud arutelud. Mõniste valla arengukava eelnõu on valmis saanud ja avalikustatud koos eelarvestrateegia eelnõuga Mõniste valla dokumendiregistris. Eelnõud esitatakse 30. oktoobril toimuvale vallavolikogu istungile.