Karula Muinsuskaitse Selts on asutatud 10. juunil 1989.a. Registreeritud mittetulundusühinguna oktoobris 1989.a. Eesmärgiks on kultuuri järjepidevuse hoidmine, rahva ajaloomälu säilitamine ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamine ning säilitamine.

Teeme muinsuskaitsealast selgitustööd, aitame kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogume ja säilitame rahvapärimusi ning mälestusi, anname välja ajalooteemalisi trükiseid. Korraldame kokkutulekuid, muinsuskaitsepäevi ja –näitusi, mälestiste ja mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.  

Siinkohal üleskutse rahvale: Kui kellelgi leidub kodus fotosid või muid materjale endiseaegse Karula kihelkonna talude või inimeste kohta, mida te enam ei vaja, saate need meile annetada. Ka juhul kui teil on vanu fotosid, mida ei soovi meile annetada, oleks hea kui võimaldaksite meil nendest koopiaid teha (digitaliseerida).

Etteteatamisel on võimalik osta järgmisi trükiseid: „Karula – Lüllemäe raamatukogu 1911- 2007“ „Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Valgas, Karulas ja Kaagjärves aastatel 1919 – 1932“ „Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Valgas, Karulas ja Kaagjärves aastatel 1933 – 1991“ „Taastatud Karula vald 20“, fotokomplekt “Karula Meenutusi möödunud aegadest” (koosneb 20 fotost) ja raamat “Karula Vabadussõja mälestussamba lugu”.

Tellimisel on võimalik korraldada ekskursioone ja matku Karula loodusesse ning ajaloolistesse kohtadesse koos giidiga. Hind ja marsruut kokkuleppel. Samuti on võimalik saada meie käest infot Karula kandi talude ajaloo ja endiste elanike kohta. 

Asume Lüllemäe külas Kirikumõisa tee 1 ja oleme avatud igal reedel kell 10.00 kuni 15.00.

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused