Aitäh, et sorteerite jäätmeid ja kasutate pakendite konteinerit, panustades kogu kortermaja elanikega ühiselt keskkonnahoidu.

Kogutud pakenditest saadavate materjalide müügitulust oleme seni katnud nii pakendite konteineri rendi, äraveoteenuse kulud ja osutanud kogu teenust klientidele tasuta. Paraku on 2019. aastal enamus sekundaarsete materjalide hinnad olulisel määral kukkunud ning täna peame mitmete materjalide taaskasutusse suunamisele peale maksma. Sellest tulenevalt saame edaspidi pakendikonteineri äraveokulusid katta vaid osaliselt.

Soovime jätkuvalt, et sorteeritud jäätmete äraandmine oleks võrreldes segaolmejäätmetega soodsam, mistõttu muudame alates 1. veebruarist 2020 pakendikonteineri teenuse põhimõtet järgmiselt: pakendite äravedu on endiselt tasuta, kuid korteriühistu kanda jääb konteineri renditeenus.

Pakendikonteinerite rendihinnad koos käibemaksuga:

  • 240L konteiner – 2.10€;
  • 370L konteiner – 2.60€;
  • 600L konteiner  – 3.85€;
  • 800L konteiner – 4.25€;
  • 1,1m3 konteiner – 5.70€;
  • 1,5m3 konteiner – 12€;
  • 2,5m3 konteiner – 16.80€

Soovi korral on korteriühistul võimalik kasutada ka oma konteinerit, mis vastab jäätmeikäitleja nõuetele.

Väiksematel kortermajadel on võimalik asendada senine pakendikonteiner väiksema vastu ning tellida tihedam tühjendus, mis jääb endiselt ühistu jaoks tasuta teenuseks.

Sedasi jääb pakendite õige sorteerimise puhul tulemus samaks – see on rahaliselt mõistlikum kui suurema hulga olmejäätmete eest maksmine ning ringlusse võetud pakendite mõju keskkonnale on tähelepanuväärne.

 

Allikastvo.ee