Naiskodukaitse Valga ringkond kuulutab välja AASTA EMA 2020 konkursi. Märka tublit Valga ringkonna naiskodukaitsjast ema ja anna temast teada!

 

Naiskodukaitse Valga ringkonna aasta ema statuut

 1. Naiskodukaitse Valga ringkonna aasta ema (edaspidi aasta ema) valitakse Naiskodukaitse Valga ringkonna poolt korraldatud avalikul konkursil üks kord aastas, et väärtustada naiskodukaitsjast ema.
 2. Aasta ema kandidaat peab vastama järgmistele tingimustele:
  – Naiskodukaitse Valga ringkonna liige;
  – tema peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps (võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed);
  – tegevused on eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka naiskodukaitsele.
 3. Kandidaate võivad üles seada nii organisatsiooni liikmed, kaitseliitlased, kodutütred, noored kotkad, pereliikmed, tuttavad kui ka kõik teised ehk teisisõnu kõik, kes on märganud häid ning eeskujulikke Valga ringkonna liikmetest emasid, keda tunnustada ning teistele eeskujuks tuua.
 4. Aasta ema konkurss ja kandidaatide esitamise tähtaeg kuulutatakse välja Naiskodukaitse Valga ringkonna veebilehel ja ringkonna avalikes meediakanalites mitte hiljem kui 40 kalendripäeva enne autasustamistseremooniat.
 5. Aasta ema tiitli saaja valib Naiskodukaitse Valga ringkonna juhatuse moodustatud vähemalt viieliikmeline žürii, kuhu võivad kuuluda Naiskodukaitse Valga ringkonna liikmed, Valgamaa maleva kaitseliitlased, Valgamaa ringkonna kodutütred, Valga maleva noored kotkad või teised kohalikus ühiskonnas lugupeetud kodanikud.
 6. Žürii vaatab tähtaegselt laekunud esildised läbi ja teeb otsuse aunimetuse andmise kohta vähemalt 3 päeva enne tiitli üleandmist.
 7. Kaalukatel põhjustel on konkursi komisjonil õigus teha valikutingimustes ka erandeid.
 8.  Juhul kui kandidaadiks on esitatud mõni žürii liige, taandab ta ennast kohe aasta ema väljaselgitamisest ning tema asemele tuleb asendusliige või mõni muu juhatuse poolt valitu.
 9. Konkursi žüriil on õigus küsida täpsustavaid küsimusi esitatud kandidaadi kohta teda tundvatelt isikutelt.
 10. Aasta ema tiitli annab üle Naiskodukaitse Valga ringkonna esinaine ja eelmine tiitli kandja (alatest teisest aastast).
 11. Aunimetus omistatakse ühele emale ainult üks kord.
 12. Aasta ema nimi avaldatakse Naiskodukaitse kodulehel ja teistes meediakanalites.
 13. Aasta ema tiitel antakse üle ringkonna emadepäeva tähistamise üritusel.
 14. Teisi Aasta ema tiitlile esitatud kandidaate ei avalikustata
 15. Esildis peab sisaldama järgmist:
  – Kandidaadi nimi
  – Kandidaadi sünniaeg
  – Kandidaadi elukoht ja kontaktandmed
  – Kandidaadi laste arv ja vanus
  – Kandidaadi tutvustus/ põhjendus
  – Esitaja nimi ja kontaktandmed
  – Allkirjaga kinnitus, et esitaja on tutvunud statuudiga ja esitatud andmed on õiged
 16. Esildis saata e-kirja teel Naiskodukaitse Valga ringkonna esinaise e-posti aadressile või paberkandjal aadressile: Võru 12, Valga 68205. Taotluse võib tuua ka isiklikult Valga maleva staapi. Esildisele märkida märgusõna: „NKK Valga rk Aasta ema“