Valga Vallavalitsusele on võimalik tähtajaga 23. august 2021 esitada projektitaotlus:
  • kogukonna arendamiseks;
  • kultuuritegevuse;
  • spordiürituse korraldamiseks.
 
Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust.
Kogukonna arengu projektide maksimaalne toetussumma on 1000 eurot. Info kultuuritegevuse ja kogukonna arendamise projektitaotluste kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/toetused1

 
Spordiürituste korraldustoetust eraldatakse spordiklubidele ja sportlike tegevusi arendavatele ühingutele spordiürituste korraldamiseks. Info spordiürituse korraldustoetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/sporditoetused

 
Kogukonna arengu projektide kontaktisik on Marika Muru, marika.muru@valga.ee.
Kultuuritegevuse projektide kontaktisik on Merce Mäe, merce.mae@valga.ee.
Spordiürituste korraldustoetuste kontaktisik on Tõnu Vahtra, tonu.vahtra@valga.ee.
 
Projektitaotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua aadressile Puiestee 8, Valga.