Haanja Koolis, Rõuge Põhikoolis ja Varstu Koolis täna õppetööd ei toimu, kuna seal pole elekter veel tagasi.

Samas ootab Rõuge lasteaed oma pisikesi kasvandikke aeda, seal on elekter olemas. Ka Mõniste Kooli lapsed on praeguseks juba päevaga pihta hakanud ja kool toimib.

Meie valla hooldekodudega on kõik hästi, seal toimetatakse tavapäraselt.

Elektrilevilt saime info, et praegu käib olukorra kaardistamine ning oodatakse abivägesid Põhja-Eestist. Kõige aktuaalsem ja tõepärasem info katkestuste kohta on nähtav Elektrilevi katkestuste kaardil: https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart.

NB! Elektrita on praegu ka vallamaja, seega saab meie ametnikega ühendust eelkõige mobiiltelefonide ning muude elektrooniliste kanalite kaudu: https://rouge.kovtp.ee/kontaktid.

Suhtlesime ka kohaliku konstaabli ja kohalike päästjatega. Politseil on öö olnud rahulik, päästjatel on olnud paar väljasõitu.

Võtame olukorda rahulikult ning ootame ja vahendame päeva jooksul uusi uudiseid!