Rõuge vallast paluti edasi info, et kõik lapsevanemad, kes esitasid taotluse huviharidusega seotud kulude hüvitamiseks, peavad esitama valda ka maksekorralduste koopiad iga kuu kohta. Maksukorralduse koopia tuleb esitada igal kuul hiljemalt 10. kuupäevaks. Maksekorraldus peab tõendama selle arve tasumist, mille hüvitamist taotletakse. Andmed tuleb valda ära saata hiljemalt ! selle nädala lõpuks aadressile haridusspetsialist@rauge.ee.