On selgunud Rõuge valla 2020. aasta tähed

Avaleht/Uudised/On selgunud Rõuge valla 2020. aasta tähed

On selgunud Rõuge valla 2020. aasta tähed

Rõuge vallas Mõniste rahvamajas viidi 22. veebruaril läbi Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidulik aktus, kus selgusid Rõuge valla 2020. aasta silmapaistvamad kodanikud.

 
Mõniste piirkonnast pälvisid tunnustuse:
  • ⭐ Rõuge valla aasta täheke – RALF PIIRJÕE;
  • ⭐ Rõuge valla aasta kohaliku elu täht – HELE TULVISTE;
  • ⭐ Rõuge valla aasta sporditäht – VIRVE TAMM;
  • ⭐ Rõuge valla aasta tähttegu – KIIRE INTERNET VASTSE-ROOSA KÜLLA;
  • ⭐ Rõuge valla aasta seeniortäht – AILI-KÜLIKE PAEGLIS.

 

Kokku jagati tunnustusi 12 erinevas kategoorias. 

 

Elutööpreemia – Toomas Raju

Elutööpreemia pälvis pikaaegne Rõuge kooli õpetaja ja direktor Toomas Raju, kelle pühendumus on ületanud suuresti ametikohustusega seonduvat ja oodatavat töömäära. Toomas on lisaks kooli tööle edendanud sportlikku ja tervislikku elustiili kogu vallas ja osalenud paljudes projektides kohaliku- ning koolielu edasiviimiseks. Toomas on järjepidev, pühendunud, lastesõbralik, kannatlik ja koostöövalmis isiksus. Töötades põhikooli direktorina 1992. aastast, suutis ta luua sõbraliku ning kaasaegse õpikeskkonna. Ta on olnud toetav ning abivalmis kolleeg Rõuge kooli töötajatele, tänu millele valitseb koolis usalduslik ning töine õhkkond.

Kohaliku elu täht – Hele Tulviste

Hele Tulviste on Mõniste Talurahvamuuseumi juhataja, kes on teinud oma tööd kolmkümmend aastat suure armastuse ja pühendumusega. Ta on olnud oma töös väga põhjalik ning pannud sellesse kogu oma südame. Ta on otsustusjulge, sihikindel, heasüdamlik ning abivalmis inimene, kes on võtnud oma südameasjaks hoida ja säilitada kohaliku paikkonna kultuuri ja ajaloolisi väärtusi. Tänu Hele suurele huvile ajaloo vastu on muuseumi kogudes üliharuldasi esemeid, mis on ainulaadsed kogu Eestis, isegi kogu maailmas.

Kultuurielu täht – Jaan Pulk

Jaan Pulk on muusik, laululooja ja kirjamees, kes tegeleb kultuuripõllu harimise ja uuendamisega. Eriti väärib esile tõstmist tema võru keele aktiivsena hoidmine, säilitamine ja oma loomingus kasutamine. Jaani sule läbi on ilmunud hulganisti võrukeelseid luuletusi ja ajalehekirjutisi ning tema suu läbi on võru keelde kaverdatud mitmed tuntud laululood. Samuti on Jaan jäädvustanud plaatidele oma võrukeelset loomingut juttude, luuletuste ja laulude näol, mida rahvale ka ette kandmas käinud.

Hariduselu täht – Rõuge valla lapsevanem

Rõuge valla lapsevanemad olid 2020. aastal olukorras, kus laste ja noorte hariduses osalemine tuli ümber korraldada. Traditsiooniline töö lasteaedades, koolides, noortekeskustes ja huvikoolides oli peatunud. Otsiti ja leiti lahendusi uuteks koostöövormideks peredega, et lapsed oleksid hoitud, arendatud ja osaleksid õppes. Muutused tõid lastevanemate jaoks kaasa ununenud teadmiste meenutamise ja uute omandamise. Oma hindamatu panuse andsid nii vanemad kui vanavanemad. Koostöös pedagoogide, tugispetsialistide, ringijuhtide, treenerite ja noorsootöötajatega lõpetati õppeaasta edukalt ning alustati ootusärevalt ja lootusrikkalt uut.

Just lastevanemate igakülgne panus haridusasutuste tegevuse toimimisse eriolukorras on olnud tugevaks alustalaks haridusmaastiku jätkusuutlikkuse tagamisel. Rõuge vald avaldab siirast tänu Rõuge valla lastevanematele ning tunnustab kõiki lapsevanemaid Rõuge valla aasta hariduselu tiitliga.

Tiitel anti Rõuge valla lastevanemate esindaja Egle Vodile, kes on Haanja kooli lapsevanem, hoolekogu esimeees, võru keele ja kombestiku säilitaja ning edasiandja.

Külaelu täht – Aare Eiche

Aare on Plaksi küla tugisammas, kelle poole külaelanikud igal ajal oma abipalvetega pöörduda saavad. Abistamisest ja nõuannetest ei ütle Aare kunagi ära. Teisalt on tegu väga lahtiste kätega inimesega, kes tuleb toime nii füüsilise tööga kuid on ka hea ärakuulaja. Talle pole võõrad ei suitsusauna kütmine, kontsertide korraldamine ega ka aktiivselt spordielu edendamine. Kõik eelpool nimetatu on tänu Aarele toonud kaasa positiivset tuntust nii külale kui vallale.

Keskkonnatäht – Rõuge kooli kokad

Rõuge Põhikooli kokad Terje Laks, Mall Loos ja Külli Tuusis on viimased paar aastat viinud ellu üht väga huvitavat projekti – nimelt, Rõuge kooli mahetoidu algatust. Algatuse eesmärgiks on laste tervislikum toidulaud, mahetoodangu propageerimine ning seeläbi panustamine ka puhtamasse elukeskkonda.

Kokkade hoiakutest ja suhtumisest mahetoitu annab aimu nende kõigi hingega kaasatöötamine, kõrge motiveeritus ning soov sel alal järjest areneda.

Rõuge kooli kokad on samm-sammult võtnud kasutusele mahetoorainet ning praeguseks on üle 20% Rõuge kooli õpilastele pakutavast tavatoidust vahetatud maheda vastu. Peamiselt läbi kohaliku mahetoorme kasutamise ning keskkonnasäästlikuma praktikaga piloteerimise on Rõuge kooli kokad innustavaks eeskujuks teistele koolidele ning andnud kaaluka panuse piirkonna keskkonnahoidlikuma põllumajanduse arengusse.

Aasta sporditäht – Virve Tamm

Virve Tamm on Mõniste Kooli kehalise kasvatuse õpetaja olnud juba enam kui 40 aastat. Ta on elupõline spordihuviline ning tänu sellele spordipisikuga nakatanud sadu lapsi ja noori, lisaks ka täiskasvanuid. Virve tublist koolilaste juhendamisest annab tunnistust Mõniste koolimajas olev karikakapp, mis on karikatest pungil.

Lisaks tavapärasele spordile on Virve kaasategev ka Mõniste rahvatantsu segarühmas, kus ta teeb oma kergejalgsuse ja vastupidavusega silmad ette endast noorematele. Nii kooliõpilased kui ka kaaskodanikud peavad Virvet fantastiliseks inimeseks, kes on ihu ja hingega olnud Mõniste piirkonna spordivaldkonna eestvedaja ning hea kolleeg, kellega on alati hea koostööd teha.

Aasta tähtettevõtja – Umamuna OÜ

Umamuna OÜ tegevusi veavad eest Eevi ja Jaanus Venski. Tegu on töökate ja toimekate ettevõtjatega, kes on oma kanade jaoks koguaeg olemas. Kuid mitte ainult nemad – ettevõttega on tihedalt seotud ka Eevi ja Jaanuse laste pered. Töökas pere on teinud investeeringuid kaasaegsesse tehnikasse ning inventari, et toodang oleks võimalikult mahe ning kvaliteetne. Mahetootmine on tänapäeva põllumajanduses tõusev vajaduste põhine trend, millega on kaasa läinud ka Umamuna OÜ. Seda, et Umamuna toodangut teatakse ja hinnatakse, räägib enda eest juba fakt, et nende toodang on jõudnud Eesti suurimate toidukaupluste lettidele.

Tõusev täht – Nansen Palo

Nansen on Rõuge põhikooli 9. klassi õpilane. Väga laia silmaringiga, töökas, sihikindel ja sümpaatne noormees. Tal on suurepärased teadmised loodusainetes ning tema õppeedukus ja käitumine on olnud alati head ja väga head. Nansen on esindanud Rõuge kooli mitmetel olümpiaadidel ja võistlustel, ning saavutanud auhinnalisi kohti. Nansen on ka väga aktiivne sportlane. Kõige aktiivsemalt tegeleb Nansen orienteerumise ja suusatamisega, tulles mitmel aastal oma vanuseklassis maakonna meistriks. 2021. aastal kuulub Nansen Eesti orienteerumisjooksu ja suusaorienteerumise noorte- ja juunioridekoondise kandidaatide hulka.

Aasta täheke – Ralf Piirjõe

Ralf on vaikse ja rahuliku iseloomuga noormees Mõnistest. Ralf ei karda ennast proovile panna ja võtab tegevustest aktiivselt osa. Oma huvidest lähtuvalt jõuab ta kohusetundlikult osaleda mudilaskooris, peotantsus ja jalgpallis ning käia Varstus judot tegemas.

Ralf on väga mitmekülgsete huvidega, lisaks hobidele jõuab ta aktiivselt osaleda ka noortekeskuse tegevustes. Ta ei karda avaldada oma arvamust ning on noortekeskuses tihtipeale see, kes veab tegevusi eest ja innustab tegevustes osalema ka teisi noortekeskuse noori.

Aasta seeniortäht – Aili-Küllike Paeglis

Praegu pensionipõlve nautiv Aili tegeleb aktiivselt edasi kohaliku paikkonna ajaloo uurimisega ning talletamisega. Kõige põhjalikumalt on Aili uurinud just Mõniste piirkonna ajalooliste koolide ja kultuurielu ajalugu.

Aili on Mõniste Kooli endine direktor ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes töötas Mõniste Koolis ligi 50 aastat. Tänu temale on talletatud Mõniste piirkonna haridus- ja kultuurielu ajalugu. Selle aja jooksul on Aili korraldanud loendamatul hulgal kodu-uurimise konverentse ning tema juhendamisel on läbi viidud mitmeid erinevaid piirkonnaga seonduvaid uurimustöid. Oma hindamatu panuse eest on ta saanud mitmeid autasusid B.G. Forseliuse Seltsilt, endiselt Mõniste vallalt ning teda on tunnustatud ka riiklikult.

Jätkuvalt lööb Aili kaasa ka piirkonna seltsielu edendamisel ja sündmuste korraldamisel. Ailil on oluline roll kogukonna ühtsustunde kasvatamisel ja põlvkondadevahelise koostöö arendamisel.

Aasta tähttegu – kiire internet Vastse-Roosa külla

Kiiret internetti on maale lubatud kaua ja oodatud veel kauem. Koos aasta tagasi alanud koroonaviiruse levikuga pani olukord internetiga meid kõiki proovile. Vastse-Roosa aktivistid võtsid käsile, kasutasid kõiki võimalikke ja võimatuid lahendusi ning kaevasid maa sisse terve kilomeetri valguskaablit. 2020. aastal said ülikiire interneti neli liitujat, kuid sama lahendust kasutades on võimalik liituda veel 16 soovijal. Märkimist väärib asjaolu, et väljaehitatud võrk on kordades odavam kui internetiteenust pakkuva ettevõtte samalaadne lahendus. Mis aga on tõeliselt tunnustamist väärt – selle kogu küla teeniva lahenduse loomise taga on üks eraisik, Meelis Mõttus.

Aktusele oli sel aastal kutsutud vaid laureaadid, aga kõigil oli võimalus sündmusest osa saada veebiülekande kaudu.

Tunnustamiste eel, vahel ja järel sai kuulata kontserti, kus esines Mari Kalkun. 

 
Foto: Kadri Laube
 
2021-02-23T12:25:05+02:00
Go to Top