2015. aasta oli Mõniste ANKi jaoks põnev ja teguderohke. Aasta algul asus uuele töökohale valla noortejuht, kes koheselt alustas tegevust vahepeal „võti mati all“ süsteemis toiminud noortekeskuses. Päev enne vabariigi 97. aastapäeva taasavati ANKi ruumid. Juba järgmisel päeval oli maja täis noorte kilkeid ja naeru. Õhtuid sisustati piljardilaua taga või üheskoos põnevaid lauamänge mängides. Nii mõnegi noore võis leida trummikomplekti tagant trumme põristamas. Aktiivselt alustati vahvate sündmuste korraldamist. Noorte seas kogusid üha enam populaarsust pannkoogipäevad, öölaagrid ja filmiõhtud. Muidugi tähistati ka erinevaid tähtpäevi. Naistepäeval pidasid noortekeskuse poisid meeles tüdrukuid, munapühade aegu meisterdati liivakaarte ja pühadealuseid ning külas käis isegi lihavõttejänes. Vahvaks ettevõtmiseks oli kindlasti õhupalliloomade meisterdamine, mida õpetas noortejuht. Erakordselt toredaks sündmuseks kujunes volbrimöll, kuhu oli kokku tulnud üle 20 kostümeeritud noore. Eredalt on meeles veel ka südamlik emadepäeva kontsert, kus Urmas Alenderi unustamatuid laule laulsid Tajo Kadajas ja Taavi Peterson. Edukad on meie noored olnud ka erinevatel spordivõistlustel, mis toimusid noortekeskuste vahel. Näiteks osalesid meie poisid Taheva valla lauatennise turniiril ning sügisel võeti osa Karula, Taheva ja Mõniste valdade ühisest piljarditurniirist, millele eelnes iga noortekeskuse oma turniir. Eelpool nimetatud kolme noortekeskuse koostöö on olnud äärmiselt tihe ja ühiselt on korraldatud mitu suuremat sündmust. Suve algul korraldati koos Harglas lastekaitsepäeva, mida kokku külastas üle 150 inimese. Tegevust pakkusid Maanteeamet, Rajaleidja Keskus, Motoklubi Wildhogs, kommimeisterdajad, näomaalijad jpt. Muidugi ei puudunud ka noortekeskuste vahelised võistlused, mille võitsid Mõniste noored. Koos rändkarikaga võideti ka 2016. aasta lastekaitsepäeva korraldamine. Koostöö jätkus ka sügisel, kui Mõniste Rahvamajas toimus „Suur Klassiõhtu”, kuhu kogunes ligi 60 noort. Enne suvepuhkusele minekut toimus heakorrapäev, millega korrastati noortekeskuse ümbrus ning puhastati teeääred. Vabamatel õhtutel peeti joonistustalgusid või oldi lihtsalt loovad. Noored pidasid meeles ka küüditatuid, süüdates Hävinud Kodu mälestuskompleksi juures küünlad ja asetades sinna lilled. Osaleti ka Võrumaa Noorte II suvepäevadel Karula Rahvuspargis. Enne kooliminekut tähistas noortekeskus oma 9. sünnipäeva, millele lisaks toimus ka lahedate tegemistega öölaager. Samuti süüdati Mõniste pargi järve kaldale Muinastulede öö tuled. Muidugi jätkati traditsiooniliste pannkoogipäevade ja filmiõhtute korraldamistega. Sügisel toimus noorte eestvedamisel taas öölaager „Lusti nagu oskad ning lõbutse pealekauba”, mis kindlasti oli üks vahva ettevõtmine. Ühtlasi tunnustati Vastseliina Rahvamajas Võrumaa tublimaid noori ja noorsootöötajaid. Tänu Mõniste Vallavalitsuse toetavale õlale majandab noortekeskus kenasti ära. Kuid selleks, et noortel oleks rohkem võimalusi osaleda erinevatel sündmustel, tuleb kirjutada projekte. Üks projekt, millest meie noored osa said, toimus sügisel. Projekti „Õpitubade korraldamine Hargla kihelkonna kultuuriloo tutvustamiseks rahvariiete mustrite kaudu“ (toetas KULKA) raames korraldati noortele kaks õpituba, mille eesmärgiks oli tutvustada Hargla kihelkonna kultuurilugu rahvariiete mustrite kaudu. Õpituba viidi läbi Lüllemäe Rahvaõpistus, kus juhendaja käe all valmistati savist keraamilisi tarbeesemeid ning nende kaunistamiseks kasutati Hargla rahvarõivaste motiive. Teine õpituba toimus koostöös Mõniste Kooli võru keele õpetaja, Mõniste Talurahvamuuseumi ja Mõniste Rahvamajaga, kus noortele tutvustati Hargla kihelkonna rahvarõivaid, nende tekkimise ajalugu, erinevusi ning kohalike riiete kandmisvõimalusi. Õpitoa näitlikustamiseks kasutati rahvamajas ning muuseumis olevaid rahvarõivaid. Projekti toetasid Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ning Mõniste Vallavalitsus. Lisaks võttis noortekeskus osa Võru Maavalitsuse poolt korraldatud ANKide projektikonkursist, mille eesmärkideks oli teha koostööd Taheva, Karula ja Mõniste noortekeskuste vahel, jätkata traditsioone ning koostööd vallas tegutsevate organisatsioonide ja ühenduste vahel. Projekti „Koos teeme rohkem“ raames soetati noortekeskusesse uus köögimööbel ja -tehnika, mida uuel aastal hakkavad kasutama kokandusringi noored. Toetati eelpool mainitud emadepäeva kontserti, Harglas toimunud lastekaitsepäeva, ANKi sünnipäeva ning novembris toimunud isadepäeva väljasõitu Tartusse AHHAA keskusesse. Lisaks osteti uus lauatennise laud, uuendati spordivarustust ning seotati näputööringi vahendeid. Mõniste valla noortejuhina ja noortekeskuse juhatajana tänan kõiki, kes on toetanud meie noorte arengut. Just tänu teie panusele saab toetatud noorte initsiatiiv, mis annab neile juurde enesekindlust ja õpetavad elus paremini hakkama saama. Kindlasti tuleb ka 2016. aasta noortekeskusele teguderohke, sest ees seisavad nii kolme valla lastekaitsepäeva sündmuse korraldamine, kui ka 10. juubeliaasta tähistamine.   Noortekeskuse poolt soovin kõigile tegusat ning edukat uut aastat!   Romet Pazuhanitš Mõniste valla noortejuht