Keskkonnaameti noore looduskaitsja kursuse Junior Ranger kasvandikud asutasid MTÜ Eesti Rahvusparkide Noorte Looduskaitsjate Selts. Uue ühenduse eesmärk on praktilise looduskaitse edendamine ja noorte hääle kuuldavaks tegemine keskkonnateemadel.

Vastloodud noorteühendus plaanib Eesti loodushoiumaastikule juurde tuua keskkonna- ja loodushariduslikke tegevusi. Nende kaudu soovivad noored juurutada arusaama, et praktiliste tegevustega saab igaüks loodust kaitsta ja elurikkust hoida. „Korraldame avatud õpitubasid, matku ja loodusõhtuid laiemale publikule, et enda kogutud teadmisi ja oskusi keskkonna hüvanguks edasi anda. Nende ürituste käigus tutvustame võimalusi, kuidas olla üha keskkonnahoidlikum,” rääkis MTÜ juhatuse liige Piia Tomingas.

Noorteühenduse esimene plaan on uue aasta alguses käima lükata kliimajalajälje vähendamise võistlus. Juba praegu organiseerib selts ühiseid talgutöid 2021. aasta suveks. Noored soovivad jätkuvalt abiks olla ka looduskaitsetöödel Eesti rahvusparkides.

MTÜ asutajad plaanivad teha koostööd Keskkonnaministeeriumi haldusala asutustega, Noorte Keskkonnanõukoguga ja teiste keskkonnaorganisatsioonidega. Üks koostöö viis on looduskaitsetöödes osalemine. „Vahest kõige olulisem väljund noortele ongi keskkonnateemalistes töögruppides osalemine, mille kaudu jõuab nende hääl looduskaitseteemadel paremini kuuldavale,“ sõnas Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Krista Kingumets.

Seltsiga saavad ühineda noored vanuses 16–29, kes on varem osalenud Junior Ranger kursustel ning soovivad anda oma panuse looduskaitse edendamisse Eestis. Kõigil, kes soovivad seltsiga liituda, palume saata e-kirja meiliaadressile nooredlooduskaitsjad@gmail.com

Keskkonnaamet korraldab juba alates 2004. aastast noore looduskaitsja programmi Junior Ranger, mis on mõeldud 12–18aastastele noortele. Täisealiseks saades läheb tekkinud kogukond laiali ning enamik neist jääb kodulähedase rahvuspargi tegemistest edaspidi kõrvale. Selleks, et ühistegevusega siiski jätkata, asutasid ärksamad noored oma ühingu. Mitmes teises Euroopa kaitsealade liidu EUROPARC liikmesriigis, kus noorte looduskaitsjate kursusi korraldatakse, on sarnane lahendus kursuse lõpetanutele Youth+ liikumine.

Keskkonnaameti noore looduskaitsja ehk Junior Rangeri kursustel on aastate jooksul osalenud üle poole tuhande noore loodushuvilise. Kursuste eesmärk on mitme aasta vältel suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber. Loe noore looduskaitsja programmi kohta lähemalt Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisateave:
Krista Kingumets
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist
krista.kingumets@keskkonnaamet.ee
5562 4391

Piia Tomingas
MTÜ Eesti Rahvusparkide Noorte Looduskaitsjate Selts juhatuse liige
nooredlooduskaitsjad@gmail.com
5694 3012

Andri Küüts
Keskkonnaameti avalike suhete nõunik
andri.kuuts@keskkonnaamet.ee
5745 0332

 

Allikas: www.keskkonnaamet.ee