Karula vallale eraldati toimetulekuraskustes inimestele jagamiseks 1200 toosi riigi tegevusvarudesse kuuluvaid konserve (sealiha omas mahlas 325g). Karula Vallavalitsus otsustas anda iga toimetulekuraskustes pere alaealise pereliikme kohta 3 konservi ja iga mittetöötava täisealise (töötu, vanadus- või töövõimetuspensionär, õpilane) pereliikme kohta 2 konservi, välja arvatud pered, kes said Euroopa Liidu toiduabi 2016. a sügisel (vajaduspõhise peretoetuse ja toimetulekutoetuse taotlejad). Konserve jagatakse Karula Vallavalitsuse ruumides Lüllemäel kodanike vastuvõtuaegadel. Konservidele järgi tuleval pereliikmel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ning kõigi täisealiste pereliikmete mittetöötamist tõendav dokument. Küsimuste korral või kui soovite saada konserve väljaspool vastuvõtuaegu, palume võtta ühendust sotsiaaltöötaja Õnneke Hermastega telefonidel 767 9055, 5309 0670 või e-maili teel onneke@karula.ee