1. veebruarist 2020 on avatud hasartmängumaksu laekumistest toetatav sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 1. taotlusvoor. Taotlused tuleb esitada e-toetuste keskkonnas hiljemalt 17. veebruaril 2020 kl 17.00.

Toetust saab taotleda meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimiseks. Taotlusvooru rahaline maht on kokku 100 000 eurot ning maksimaalne toetus ühele projektile 10 000 eurot. Omafinantseering on vähemalt 10% abikõlblikest kuludest projektis. Taotlusvooru juhendmaterjal ja teised asjakohased dokumendid on avaldatud RTK hasartmängumaksu toetuste kodulehel.

Möödunud aasta taotlusvoorudest eraldati Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu hasartmängumaksu laekumistest toetust 59 sotsiaalvaldkonna väikeprojekti elluviimiseks, muuhulgas toetati eakate festivali ja konverentsi, laste tugiteenuseid ja teraapiat, koolitusi psüühilise erivajadusega inimestele, paikkondliku teenusmudeli väljatöötamist ja testimist. 2019. aasta väikeprojektide toetuste kogusumma oli ligi 700 000 eurot.

 

Taotlemise kohta jagab infot:

Anna Zolin
Riigi Tugiteenuste Keskuse projektikoordinaator
anna.zolin@rtk.ee
Tel 663 1847