15. ja 16. jaanuaril toimus Kaldavere turismitalus huvitav, arendav ja tore koolitus „Kogukondlike suhete ABC. Osa 1“. 

Koolituse läbiviijateks olid Ave Tuisk ja Paavo Eensalu Mõisamaa kogukonnast. Ave ja Paavo on palju õppinud kogukondade loomise kohta nii Eestis, välismaal kui ka oma kogemustest. Nende sõnul on kõige väärtuslikum teadmine see, mis on oma kogemuste kaudu tulnud. 

Ave ja Paavo rääkisid oma kogukonna loomisest selle algusest peale, rõõmudest ja muredest, kitsaskohtadest, kaotustest ja võitudest, kogukonna eesmärkidest ja väärtustest. 

Mõisamaal tegutsev kogukond Väike Jalajälg loodi 2014. aastal, alustati suurte ja idealistlike plaanidega. Kavas oli „korda teha“ kõik olulised eluvaldkonnad. Varsti aga selgus, et kui fookus on paljudel valdkondadel korraga, siis on edu väga visa tulema. Sellest õpiti ja keskenduti ainult kõige olulisemale. Põhimõte, et kogukonna jätkusuutlikkus tugineb neljale aspektile – ökoloogiline, sotsiaalne, majanduslik ja maailmavaateline –, on nende juhtmõte. 

Mõisamaa kogukonnas on väga tähtsal kohal usaldusel ja koostööl põhinevate inimestevaheliste suhete arendamine. Meie jaanuarikoolitus keskendus samuti kogukondlikkuse sotsiaalsele aspektile. 

Ave ja Paavo tutvustasid meile kogukondliku suhtlemise ja otsustamise peamisi põhimõtteid. Rääkisid teooriat, joonistasid skeeme ja juhtisid praktiliste ülesannete läbiviimist. Toimusid vestlusringid nii suurte ringidena kui ka paaris- ja grupiharjutustena. 

Põhilised teemad olid järgmised:

  • Isiksuse kihistused – kuidas maskide kihist jõuda tuumarmastuse ehk eluenergia, tänu ja selguse kihti.
  • Isiksuse neli ala – kui avalikku ala suurendada pimeda, saladuste ja teadmata alade arvelt, on tulemuseks harmoonilisem isiksus ja avatum omavaheline suhtlemine.
  • Isiksuse neli seisundit – areng toimub, kui hajevil seisundist jõuda läbi enesekeskse ja empaatilise generatiivsesse seisundisse. 
  • Madala draama kolmnurk – on vaja pääseda vihase süüdlase, hirmunud päästja ja kurva ohvri igavesest kolmnurgast välja.
  • Nõusoleku ratas – teadmine ja rollimängud sellest, kuidas võtja ja lubaja ning teenindaja ja vastuvõtja omavahel tasakaalu peaksid hoidma.

Nädalavahetus oli väga tihe, saime palju olulist informatsiooni ja praktilist tunnetust, kuidas kogukondlikult sotsiaalse aspektiga edasi minna. 

Üheks koolituse eesmärgiks oli ka kaardistada meie vajadused edasiste koolituste suhtes. Sellest tulenevalt ongi järgmisena kavas kutsuda Ave ja Paavo sotsiokraatia ehk ühisjuhtimise koolitust läbi viima. 

Samuti on idee vastastikku kogukondi külastada ja talgutel käia. 

Koolitusel osales kohapeal 14 ja interneti vahendusel seitse inimest.

 

Projekti rahastas Valga Vallavalitsus Valga valla kogukondade projektitoetuste meetme raames.