Taheva valla ajaleht Taheva Häälekandja ootab kaastöid detsembrikuus ilmuvasse lehte kuni 11. detsembrini. Materjali palume saata aadressile vallavanem@taheva.ee.