Taheva Valla Külade Selts sai toetuse arenguhüppe projektile „Taheva, Mõniste ja Karula valla koostöövõrgustiku „Kotus“ arenguhüpe“. Toetuse summa on 11 934,85 eurot. Projekti viiakse ellu perioodil 01.05.2016–31.05.2017. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti raames arendatakse edasi 2014. aastal Taheva, Karula ja Mõniste valdades tegutsejate baasil loodud koostöövõrgustikku „Kotus“. Projekt keskendub kahele suunale: piirkonna tuntuse ning selle külastajate arvu suurendamisele ning maaelu vastu huvi tundvatele isikutele piirkonna vabade elu- ja töökohtade ning ettevõtlusvõimaluste kohta asjakohase info kättesaadavuse tagamine ning vajaduse korral ka huviliste individuaalse nõustamise.

Projekti elluviimisega mõjutavad kohalikud elanikud sektoriteülese koostöö kaudu piirkonna arengut: soovime pidurdada elanikkonna vähenemist ning avardada siin elavate inimeste võimalusi oma elatusallikate ja sissetulekute osas ja aktiivselt turundada kandi väärtusi ning selles pakutavaid võimalusi. Plaanime olemasolevate ressursside (eelkõige kohapeal elavate ja tegutsevate inimeste ja organisatsioonide potentsiaal, loodus, ajaloolised ja kultuuriga seotud väärtused, pärandkultuur) tööle rakendamist kohalike jaoks organiseeritult ja süsteemselt.

Projekti raames arendatakse edasi veebilehte www.kotus.ee, mille materjali tõlgitakse inglise, läti ja võru keeltesse. Juurde ostetakse lehele tehnilist võimekust, et oleks võimalik lehte ka nutiseadmes kasutada, samuti parendatakse ja disainitakse ümber kodulehel turu foorum. Piirkonna turundamiseks läbitakse videoturunduse ja Adobe photoshop koolitused, valmivad video- ja reklaamklipid, infopostrid, kanti turundatakse läbi Facebooki. http://www.kotus.ee/tootekategooria/turismipaketid/ toodud turismipakettidesse otsitakse osalejad. Koostatakse piirkondlik infovoldik, mida jagatakse piirkonna külastajatele. Regulaarselt toimuvad võrgustiku koostöökohtumised, võrgustiku liikmed käivad õppereisil Sangaste rukkiküla võrgustikuga tutvumiseks ja heast praktikast õppimiseks.

Kodulehele www.kotus.ee on koostatud rubriik „Maale elama“ ning koostöövõrgustik võtab ühiselt osa 2017. aasta „Maale elama“ messist.